อวิรุืทธ์ http://avirut.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=29-03-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=29-03-2010&group=2&gblog=1 http://avirut.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยชำแหละธุรกิจ CPF]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=29-03-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=29-03-2010&group=2&gblog=1 Mon, 29 Mar 2010 23:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=04-04-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=04-04-2010&group=1&gblog=2 http://avirut.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องลากตัวคณะปฏิวัติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมารับโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=04-04-2010&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=04-04-2010&group=1&gblog=2 Sun, 04 Apr 2010 22:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=06-06-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=06-06-2008&group=1&gblog=1 http://avirut.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครทำร้ายประเทศไทย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=06-06-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=avirut&month=06-06-2008&group=1&gblog=1 Fri, 06 Jun 2008 22:10:19 +0700